ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

- zamówiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od dnia zakupu
- przedmioty nie mogą nosić śladów zużycia
- zwrotowi podlega cała kwota zamówienia, tj. ceny przedmiotów oraz kosztów wysyłki zamówienia do Klienta
- nie można zwrócić przedmiotów na których została umieszczona imienna dedykacja, lub przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.

 

Jak zwrócić towar ?

- aby zwrócić towar, należy skorzystać z załączonego na stronie formularza, wypełnić go czytelnie i dołączyć do przesyłki wraz z fakturą lub jej kopią
- odesłać towar z dopiskiem "ZWROT" pod adres: Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica. - zwrot pieniędzy na wskazane w formularzu konto, realizujemy maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas przesyłki
- koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient, nie przyjmujemy przesyłek płatnych za pobraniem

REKLAMACJE

 

- aby zareklamować zamówiony towar z powodu wad, należy się z nami skontaktować mailowo pod adresem: mail.inventive@gmail.com, podając numer zamówienia, opisując krótko zaistniałą sytuację i dołączając zdjęcia obrazujące uszkodzenia
- w przypadku uznania reklamacji, na nasz koszt wyślemy naprawiony lub nowy produkt
- w razie konieczności odesłania reklamowanego towaru, procedura wygląda identycznie jak w przypadku zwrotu opisanego w punkcie 1.

 

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI (wyciąg z Regulaminu sklepu)

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Kodeksem cywilnym, który reguluje w całości stosunki sprzedaży konsumenckiej.

3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU / REKLAMACJI* TOWARU” z zaznaczeniem: "Reklamacja".

Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące te wady.

3.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt na własny koszt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.5 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3.6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu (faktura VAT) na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU / REKLAMACJI* TOWARU” z zaznaczeniem: "Zwrot".

3.7 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

3.8 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

3.9 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (tj. towaru odesłanego przez Klienta).

3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

3.11 Nie można zwrócić przedmiotów na których została umieszczona imienna dedykacja, lub przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.