top of page

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

- zamówiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od dnia zakupu
- przedmioty nie mogą nosić śladów zużycia
- zwrotowi podlega cała kwota zamówienia, tj. ceny przedmiotów oraz kosztów wysyłki zamówienia do Klienta
- nie można zwrócić przedmiotów na których została umieszczona imienna dedykacja, lub przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.

 

Jak zwrócić towar ?

- aby zwrócić towar, należy skorzystać z załączonego na stronie formularza, wypełnić go czytelnie i dołączyć do przesyłki wraz z fakturą lub jej kopią
- odesłać towar z dopiskiem "ZWROT" pod adres: Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica. - zwrot pieniędzy na wskazane w formularzu konto, realizujemy maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas przesyłki
- koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient, nie przyjmujemy przesyłek płatnych za pobraniem

REKLAMACJE

 

- aby zareklamować zamówiony towar z powodu wad, należy się z nami skontaktować mailowo pod adresem: mail.inventive@gmail.com, podając numer zamówienia, opisując krótko zaistniałą sytuację i dołączając zdjęcia obrazujące uszkodzenia
- w przypadku uznania reklamacji, na nasz koszt wyślemy naprawiony lub nowy produkt
- w razie konieczności odesłania reklamowanego towaru, procedura wygląda identycznie jak w przypadku zwrotu opisanego w punkcie 1.

 

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI (wyciąg z Regulaminu sklepu)

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Kodeksem cywilnym, który reguluje w całości stosunki sprzedaży konsumenckiej.

3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU / REKLAMACJI* TOWARU” z zaznaczeniem: "Reklamacja".

Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące te wady.

3.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt na własny koszt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.5 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3.6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu (faktura VAT) na adres Sprzedającego (Galeria PIU, Gzowo 109, 06-114 Pokrzywnica) z wykorzystaniem „FORMULARZA ZWROTU / REKLAMACJI* TOWARU” z zaznaczeniem: "Zwrot".

3.7 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

3.8 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

3.9 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (tj. towaru odesłanego przez Klienta).

3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

3.11 Nie można zwrócić przedmiotów na których została umieszczona imienna dedykacja, lub przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Contact
bottom of page